Kurun Profitiimi Oy

- tuottava joukkue palveluksessanne




Luotettavaa palvelua jo vuodesta 1990


Ti­li­toi­mis­to­pal­ve­lui­ta mo­ni­puo­li­ses­ti
- niin säh­köi­ses­ti kuin pe­rin­tei­ses­ti paperilla

- peruskirjanpito ja tilinpäätökset
- osto- ja myyntireskontra sekä saatavien valvonta
- ar­von­li­sä­ve­ro­tus­asiat
- palkanlaskenta
- kustannusseuranta
- veroilmoitukset ja muut verotukseen liittyvät asiat


Sähköinen taloushallinto

- vapauttaa yrittäjän aikaa ja mahdollistaa ajantasaisen tiedon yrityksesi taloushallinnosta
- käytössämme on Visma Fivaldi -ohjelmisto, jossa mm. verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto, sähköinen kuittien siirto suoraan kirjanpitoon, palkkalaskelmat verkkopankkiin


Pe­rin­tei­nen kir­jan­pi­to

- perinteinen kirjanpito sopii yrityksille ja yhdistyksille, joissa paperisten kuittien ja  tositteiden määrä ei muodostu liian isoksi ja paperit pysyvät tallessa


Ti­lin­pää­tös ja ve­roil­moi­tus

- asiantuntijan laatima tilinpäätös ja veroilmoitus takaavat oikeat ja riittävät tiedot sekä lainmukaisen verotuksen 


Meidän tiimi


Susanna Nikinmäki

Toimitusjohtaja, KLT, DI



Mari Kan­gas­mä­ki

KLT, MTT





Kurun Pro­fi­tii­mi Oy
Ristaniementie 404, 34330 Poikelus
puh. 050 521 0879
kurun.profitiimi@saunalahti.fi